A. Premies en subsidies zonneboilers 2018 – renovatie

I. Premies via de netbeheerder

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. De aanvraag en uitkering van deze premies verloopt via de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax).

Premie voor zonneboiler: Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m², maximum 2.750 euro. De aannemer die de zonneboiler plaatst moet beschikken over een RESCert-certificaat.

Voor de lijst van Rescert-gecertificeerde aannemers zonneboilers surf naar https://www.rescert.be/nl/lists en kies

 • Thermische zonne-energiesystemen – combi (als u de zonneboiler voor verwarming én sanitair warm water gaat gebruiken)
 • Thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water (als u de zonneboiler voor sanitair warm water gaat gebruiken)

Tevens moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren van de zonneboilerinstallatie die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden. De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

II. Totaalrenovatiebonus

Met de totaalrenovatiebonus wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en allesomvattende manier energiezuiniger te maken.

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

 • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
 • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw – minstens 30 m²)
 • vloerisolatie (minstens 30 m²)
 • nieuwe beglazing (minstens 5 m²)
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • ventilatiesysteem.

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 4.750 euro. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te moeten, moeten dus het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

III. Verlaging onroerende voorheffing en verminderde registratierechten voor IER

De belastingvermindering, in de vorm van korting op onroerende voorheffing, krijg je voor investeringen in een ingrijpende energetische renovatie (IER). Dat is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd.

Wie sinds 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend en een E-peil (energieprestatie) van maximaal E90 haalt, betaalt vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing. Zakt het E-peil naar maximaal E60, dan hoeft er vijf jaar lang zelfs helemaal geen onroerende voorheffing te worden betaald.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

Nieuw, sinds 1 juni 2018, zijn de verminderde registratierechten voor wie een bestaande woning koopt (als enige gezinswoning) en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch te renoveert. Want dan betaal je voortaan slechts 6% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 7%. Concreet: stel dat je een woning koopt voor 300.000 euro, dan krijg je dus 3.000 euro korting of – anders bekeken - 3.000 euro extra BENOvatiebudget. Spreek er je notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Meer info www.energiesparen.be/verlaagde-registratierechten-ier

IV. Burenpremie: gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente om gezamenlijk een of meer BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars van 10 woningen investeren in minstens één van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, zorgt de Vlaamse overheid voor gratis begeleiding door een BENOvatiecoach of projectbegeleider.

Deze coach neemt je een hele rits taken uit handen: de energetische doorlichting van je woning, het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor het opmaken van de meetstaat en je administratieve ondersteuning geven bij premieaanvragen en de financiering van de werken. Dat alles zal ertoe leiden dat je BENOvatiewerken efficiënter, vlotter en kwaliteitsvlotter worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld samen met andere buren een stelling laat plaatsen, of collectief een afvalcontainer huurt, zullen je BENOvatiewerken ook goedkoper zijn.

Voor zijn werk krijgt de BENOvatiecoach van de Vlaamse Regering – via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax – een ‘premie voor collectieve renovatieprojecten’, ook ‘burenpremie’ genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid.

Voor meer info: eandis.be of infrax.be.

V. Andere financiële voordelen

Energielening

Met een energielening kan je bijna alle energiebesparende investeringen financieren bij renovatie maar ook bij een BEN-nieuwbouwwoning. Het geleende bedrag bedraagt maximaal 15.000 euro en moet terugbetaald worden binnen de 8 jaar, tegen een intrest van maximaal 2% (JKP 2%). Zo’n lening sluit je niet af bij een bank, maar bij het energiehuis* van jouw gemeente. Je kan deze lening nog tot eind 2018 afsluiten !

Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen is de lening zelfs renteloos, dus met 0% intrest (JKP 0%). Hieronder vallen bijvoorbeeld personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Meer info: www.energiesparen.be/energielening.

 

Premies voor beschermde afnemers

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Om ervoor te zorgen dat iedereen continu kan beschikken over elektriciteit en aardgas, voorziet de energiewetgeving in een aantal sociale maatregelen. Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor hen gelden ook extra ondersteunende maatregelen voor volgende investeringen :

 • Dakisolatie : 10,5 euro/m², geplaatst door aannemer en 5,25 euro/m² bij doe-het-zelf.
 • Isolatie muur via buitenzijde : 22,5 euro/m².
 • Na-isolatie spouwmuur : 9 euro/m².
 • Isolatie muur via binnenzijde : 22,5 euro/m².
 • Vloerisolatie : 9 euro/m².
 • Nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing : 56 euro/m² (maximaal 40% van de factuur).
 • Warmtepomp : 20% hogere premie (maximaal 48% van de factuur).
 • Zonneboiler : 660 euro per m² (maximaal 48% van de factuur en maximaal 3300 euro).
 • Condensatieketel : 1800 euro premie voor een nieuwe ketel ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie (maximaal 40% van de factuur).
 • Lager E-peil : 20% hogere E-peilpremie (bouwaanvragen tot eind 2016).
 • Jaarlijkse kortingsbon van 150 euro voor de aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine.
 • Energielening aan 0% intrest.

Meer info: www.energiesparen.be/sociale_energiepremies

 

Renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

Aanvragers van de renovatiepremie moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Er geldt onder meer een inkomensgrens.

Je kan de premie aanvragen nadat de werken voltooid en gefactureerd zijn.

De renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (exclusief btw) met een maximum van 10.000 euro. De premie wordt gespreid over 2 aanvragen.

Binnen de renovatiepremie zijn er 4 categorieën, met een maximale premie per categorie van 2500 euro :

 • structurele elementen van de woning (ruwbouwwerken)
 • het dak (maar niet de dakisolatie)
 • het buitenschrijnwerk (ramen [ventilatie-eisen !], buitendeuren, maar geen veranda’s)
 • de technische installaties (o.a. het plaatsen van een condensatieketel, maar geen zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen)

Geïnteresseerd ? Ga naar de website van het agentschap Wonen Vlaanderen : www.wonenvlaanderen.be

 

Verbeterings- en aanpassingspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen voldoet. De Vlaamse aanpassingspremie is bestemd voor noodzakelijke aanpassingen aan de woning, zodat bijvoorbeeld bejaarden langer thuis kunnen blijven wonen.

Deze premie is niet cumuleerbaar met de Vlaamse renovatiepremie.

Geïnteresseerd ? Ga naar de website van het agentschap Wonen Vlaanderen : www.wonenvlaanderen.be

 

B. Premies en subsidies zonneboilers 2018 – nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen kunt u geen afzonderlijke premie krijgen voor de installatie van een zonneboiler. Het installeren van een zonneboiler heeft wel een positieve invloed op het E-peil van uw woning, zorgt ervoor dat u beantwoordt aan de verplichting om deels gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen in nieuwbouw en kan bijdragen tot het halen van een E-peil dat recht geeft op een vermindering van de onroerende voorheffing.

5 jaar lang tot 100% korting op de onroerende voorheffing

De E-peilpremie voor nieuwbouw is stopgezet. Wie een energiezuinige woning bouwt, krijgt wel nog een korting op de onroerende voorheffing. De vermindering hangt af van het E-peil van je woning. Je krijgt 50 procent korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100%, eveneens gedurende 5 jaar.

De korting kan worden gecombineerd met andere verminderingen zoals die voor kinderen ten laste, gehandicapte personen of bescheiden woning. Je krijgt de vermindering automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet dus zelf niets ondernemen.

Energielening aan 0% of 2%

Sinds juli 2015 kan je voor de bouw van een nieuwe woning een beroep doen op een Energielening. Op voorwaarde dat het om een BEN-woning gaat, kan je bij alle lokale entiteiten, tegenwoordig energiehuizen genoemd, tot 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van acht jaar. De intrest bedraagt in principe 2%. Voor 'kwetsbare' doelgroepen is de lening renteloos.

Meer info vind je op www.energiesparen.be

 

C. Gemeentelijke premie voor een zonneboiler

Sommige van de 308 Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidie voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie. Of dat in uw gemeente zo is, kunt u opzoeken via de website http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule. Opgelet: de gemeentelijke regelgeving kan sterk verschillen van jaar tot jaar. Win daarom ook advies in bij de informatie- of milieudienst van uw gemeente.


Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden
premie vlaams gewest premie zonneboiler zonneboilers
premie vlaams gewest premie zonneboiler zonneboiler premie zonneboilers zonneboiler

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be