Zonne-energie: een gratis energiebron


Als we alle zonne-energie die gedurende 70 minuten de aarde bereikt zouden kunnen capteren, zouden we gedurende 1 jaar in al onze energiebehoeften kunnen voorzien.
 

De zon is onze belangrijkste energiebron. Als we alle zonne-energie die gedurende 70 minuten de aarde bereikt zouden kunnen capteren, zouden we gedurende 1 jaar in al onze energiebehoeften kunnen voorzien. Jammer genoeg bestaat de technologie niet om dat voor elkaar te spelen. Toch wordt in deze energie-onzekere tijden zonne-energie steeds belangrijker. We onderscheiden daarbij passieve en actieve vormen van zonne-energie.

Passieve zonne-energie: is de rechtstreekse invloed van de zon zonder dat daarvoor technologische hulpmiddelen worden ingeschakeld. Je zou kunnen stellen dat de energie die wij, de dieren en de planten ontvangen van de zon en nodig hebben om te overleven een vorm van passieve zonne-energie is.  Maar we maken ook handig gebruik van de rechstreekse zonne-energie voor de verlichting en verwarming van woningen en gebouwen.

Actieve zonne-energie betekent dat we via technologische middelen de zonne-energie benutten om warmte of elektriciteit te produceren. We onderscheiden:

  • Thermische zonne-energie: dat zijn de technieken waarmee we warmte verwekken die we inzetten om woningen te verwarmen, water op te warmen of stoomturbines aan te drijven.
  • Fotovoltaïsche zonne-energie: hier maken we gebruik van de scheikundige eigenschappen van sommige materialen die bij blootstelling aan zonlicht elektricteit verwekken.

Deze site wil vooral de toepassingen van thermische zonne-energie in de kijker zetten. De meest gangbare toepassing hiervan is de zonneboiler die werkt op basis van thermische zonnecollectoren.


Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden
zonne-energie zonne energie thermische zonne-energie
zonne-energie zonne energie passieve zonne energie thermische zonne-energie toepassingen zonne-energie

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be