Niet alleen voor sanitair warm water!Zonneboilers helpen uw huis energiezuinig verwarmen. De bekendste toepassing is de productie van sanitair warm water. Maar een zonneboiler kan ook gebruikt worden om uw huis te verwarmen (als bijverwarming van een cv) of zwembaden te verwarmen.


Zonneboilers helpen uw huis energiezuinig verwarmen. De bekendste toepassing is de productie van sanitair warm water. Maar een zonneboiler kan ook gebruikt worden om uw huis te verwarmen (als bijverwarming van een CV) of zwembaden te verwarmen.

Gratis sanitair warm water

Het opwarmen van warm water in badkamer, douche, wasbekken of keuken is één van de populairste toepassingen van zonne-energie. Dat is ook begrijpelijk. Sanitair warm water hebben we het hele jaar door nodig en dus is het rendement van een zonneboiler hier het grootst. Een gezin van 4 personen gebruikt al gauw -schrik niet- 90 liter warm water per dag. Dat is bijna 33.000 liter per jaar. Warm water is goed voor 15 tot 20 % van onze energiefactuur. Als datzelfde gezin een zonneboiler plaatst met een opslagvat van 300 liter en 5 m² thermische zonnecollectoren, besparen ze gemiddeld ongeveer 60 % op het energieverbruik door water. Vanzelfsprekend is het rendement in de zomermaanden het hoogst maar de moderne generaties zonnecollectoren zijn zo verfijnd dat ze ook in de winter niet werkloos zijn. Toegepast met andere water- en warmtebesparende maatregelen kan het rendement van de zonnecollectoren nog hoger worden.

Verwarming op thermische zonne-energie

Het rendement van thermische zonnecollectoren voor woningverwarming ligt lager omdat de zon in de zomer het hardst schijnt, dus wanneer onze verwarmingsbehoeften het laagst liggen. Toch kunnen zonneboilers een belangrijke besparing op uw verwarmingskosten betekenen van 15 tot zelfs 25 %. In woningen met een ver doorgedreven isolatie kan dat aandeel nog oplopen. Voor zonneboilers die zowel dienen om de verwarming van de woning te versterken als om van sanitair warm water te voorzien, zullen collectoroppervlakte en buffervolume toenemen. Een aanvullende warmtebron blijft natuurlijk noodzakelijk om het huis degelijk te verwarmen.

Thermische zonnecollectoren voor het zwembad

Zonneboilers kunnen ook toegepast worden om zwembaden te verwarmen. Omdat zwemmen een hoofdzakelijk zomerse aangelegenheid is volstaan enkele zonnecollectoren waarvan de oppervlakte ongeveer de helft tot 2/3 van de oppervlakte van het zwembad bedragen. Het zwembad fungeert als voorraadvat. Naverwarming is meestal niet nodig.


Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden
zonneboilers energiezuinig verwarmen zonneboiler
zonneboilers energiezuinig verwarmen sanitair warm water zonneboiler toepassingen zonne-energie

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be